Vaccin RHD2

VACCINATIE TEGEN VHD type 2 bij KONIJNEN
Zoals u mogelijk via de landelijke media heeft vernomen is er in Nederland sprake van sterfte onder wilde en tamme konijnen als gevolg van de ziekte VHD. Deze ziekte treft helaas zowel gevaccineerde als ongevaccineerde dieren. Het blijkt dat er sprake is van een nieuwe variant waartegen de in Nederland gebruikte vaccins niet werkzaam blijken.
Gelukkig hebben wij inmiddels een hoeveelheid nieuw vaccin beschikbaar tegen de nieuwe variant, VHD type 2. Dit vaccin is veilig en geregistreerd in het buitenland voor konijnen. Voor een optimale bescherming moet het vaccin iedere 6 maanden gegeven worden .

We vragen u vooraf even een afspraak te maken: 055-3550830.
Meer informatie over vaccineren en ziektes bij konijnen.