Afgebroken tand of kies

Het afbreken van een tand of kies is vaak het gevolg van trauma. Dit hoeft niet altijd een ongeluk te zijn, het spelen met een stok, bal of bot kan ook een breuk tot gevolg hebben.

Er kan sprake zijn van een open of gesloten fractuur. Bij een gesloten fractuur is de pulpaholte nog intact en genoeg beschermd, behandeling is vaak niet nodig.

gesloten_fractuur

Afbeelding vetvisuals, www.vetvisuals.com. Hier is een gesloten fractuur te zien, waarbij de pulpaholte nog gesloten is.

 

Bij een open fractuur is de pulpaholte ook aangetast en dus open. Deze fracturen zijn daarom ook zeer pijnlijk en kunnen lijden tot infecties. Behandeling is daarom bij een open fractuur altijd noodzakelijk. Deze kan bestaan uit het vullen van een element (specialisten werk) of extractie.

Afbeelding vetvisuals, www.vetvisuals.com. Hier is een open fractuur te zien, waarbij de pulpa holte duidelijk open is.

Afbeelding vetvisuals, www.vetvisuals.com. Hier is een open fractuur te zien, waarbij de pulpaholte duidelijk open is.

 

Bij een fractuur waarbij de pulpaholte nog niet open is, maar wel zeer dicht aan het oppervlakte ligt kan soms ook behandeling noodzakelijk zijn. Dit omdat pulpa die te dicht aan het oppervlakte van de tand ligt, alsnog geïnfecteerd kan raken, wat zeer pijnlijk is. Bij jonge dieren is behandeling vaak ook eerder noodzakelijk, omdat jonge dieren nog een ruimere pulpaholte hebben en de pulpa dus sowieso al dichter aan het oppervlakte ligt.

Het type breuk is soms goed in te schatten, echter het kan voorkomen dat er toch verder onderzoek met behulp van röntgenfoto’s noodzakelijk is. Dit onderzoek vindt ook plaatst onder narcose en vaak wordt dan in dezelfde narcose de behandeling uitgevoerd.

Overigens is het van belang het onderscheid te maken tussen een afgebroken kies of tand en een afgesleten kies of tand! Een breuk is vaak acuut en slijtage vaak geleidelijk. Behandeling van afgesleten tanden of kiezen is vaak niet nodig. Ook hierbij is het van belang of de pulpaholte wel of niet open is. Indien deze namelijk nog gesloten is kan de tand of kies gewoon blijven zitten. Indien deze wel open is, de zenuwen en bloedvaten van de tand of kies in aanraking komen met de buitenwereld (zeer pijnlijk en risico op infectie) dient er wel extractie plaats te vinden. De dierenarts kan alleen met behulp van een sonde en eventueel röntgenfoto’s bepalen of de pulpaholte open is of niet. Dat is met het blote oog niet goed te beoordelen!

afgesleten gebit

Afbeelding European veterinary dental society, www.evds.com. Hier is een afgesleten gebit te zien, waarbij extracties niet noodzakelijk zijn.

 

Het afbreken van een melktand of kies, let op hiermee wordt niet bedoeld het uitvallen t.g.v wisselen, is altijd een spoedgeval! De wortel of wortels dienen zo snel mogelijk verwijderd te worden omdat deze een verbinding tussen de buitenwereld en de bloedbaan vormen en algeheel ziek zijn kunnen veroorzaken. Neem daarom in deze gevallen altijd contact op!