Diagnose hartziekten en afwijkingen

Klinisch onderzoek
De meeste hartproblemen worden in eerste instantie opgespoord door het klinisch onderzoek. De dierenarts beoordeelt de slijmvliezen, de doorbloeding van de slijmvliezen, de temperatuur van de huid en de kracht, regelmaat en kwaliteit van de “pols”. Daarnaast is een goede auscultatie essentieel. Met een stethoscoop wordt naar het hart en zelfs naar de verschillende kleppen geluisterd. Dit is het moment dat een hartruis ontdekt wordt. Ook de longgeluiden zijn van grote betekenis voor beoordelen van de status van een hartpatiënt. Tijdens ons klinisch onderzoek wordt ook gecontroleerd op hart onregelmatigheden. In principe is het hart van invloed op het hele lichaam dus overal zijn voor een ervaren dierenarts signalen van hartproblemen te ontdekken. Mocht er twijfel zijn over functioneren van het hart (door bijvoorbeeld het constateren van een ruis, onregelmatigheid of signalen voor verminderde doorbloeding) dan zijn meestal andere technieken nodig om de uiteindelijke diagnose te stellen.

Hartechografie
Tegenwoordig kunnen wij ons in de cardiologie bij onze huisdieren niet meer voorstellen dat wij ooit zonder echografie gewerkt hebben. Deze diagnostische techniek is uitstekend in staat om het functioneren van het hart te beoordelen. Door metingen is relatief snel en accuraat een beeld te schetsen van de hartfunctie. Ook anatomische afwijkingen (bijvoorbeeld lekkende kleppen, vernauwingen of aangeboren afwijkingen) zijn goed zichtbaar te maken. De echo is weinig belastend en kan zonder narcose plaatsvinden. Dierenkliniek Deventer is in de gelukkige omstandigheid dat AnneMarie Reinders deel uitmaakt van ons team. Drs. A. Reinders heeft zich volledig toegelegd op de echografie en wordt door ons gezien als een van de beste dierenartsen op echo gebied in Nederland. De kwaliteit van de apparatuur zorgt ervoor dat zeer goede beelden geproduceerd worden en door gebruik te maken van de nieuwste software zijn wij in staat hartpatiënten goed te begeleiden.

ElectroCardioGram ECG
Het ECG wordt veel minder ingezet dan vroeger. Veel indicaties zijn vervallen aangezien de ECHO hier nu de voorkeur heeft. Echter het ECG heeft nog altijd zijn waarde en is onvervangbaar als het gaat om ritmestoornissen van het hart. Bij onregelmatigheden, een te snelle of te langzame hartslag wordt een ECG ingezet. Ook in de bewaking tijdens de anesthesie van patiënten gebruiken we het ECG routinematig. Het ECG apparaat meet de elektriciteit die wordt opgewekt door de sinusknoop (=pacemaker van het hart). Dit wordt overgebracht als lijn in een grafiek. Hier kan erg veel uit worden afgeleid. Na het maken van een ECG volgt een ECG diagnose. Dit maakt weer deel uit van de totale diagnose.

Bloedonderzoek
Ook bloedonderzoek heeft zijn waarde bij de behandeling van hartpatiënten. Meestal gebruiken we dit om te kijken of de medicatie die we gebruiken (met name vochtafdrijvende medicijnen) juist gedoseerd wordt. Het is de kunst om te zoeken naar de optimale balans van positief effect zonder nadeel te ondervinden van mogelijke bijwerkingen. Aangezien we niet willen dat de honden van onze klanten daadwerkelijk bijwerkingen ondergaan sporen we deze het liefst op voordat ze optreden. Hiervoor gebruiken we een aantal bloedbepalingen. Bijvoorbeeld nierwaarden en bepaling van eiwitgehalte, hematocriet (% rode bloedcellen in het bloed) en de kaliumspiegel passen in een hartscreening van het bloed. De afgelopen jaren wordt veel gezocht naar hartspecifieke markers. Dit zijn stoffen die verhoogd in het bloed verschijnen op het moment dat er sprake is van een hartprobleem. Wij houden de nieuwste inzichten nauwgezet in de gaten en maken reeds nu soms gebruik van dit soort testen. Veelbelovend lijkt het hartspecifieke hormoon proBNP. Vooral om de schade/verandering van de hartspier te bepalen is proBNP vaak goed te gebruiken.