Leptospirose

Jaarlijks wordt uw hond gevaccineerd tegen leptospirose (ziekte van Weil). Deze ziekte wordt veroorzaakt door bacteriën. De omgeving van de hond kan met deze bacteriën besmet raken door o.a. muizen, ratten en besmette honden. Leptospirose is een ernstige infectieziekte die via de hond ook aan mensen overgedragen kan worden.

Tot voor kort waren vooral twee varianten van Leptospirose bekend. De huidige vaccins beschermen uitstekend tegen deze twee varianten. Steeds vaker worden er ook twee andere gevaarlijke varianten van Leptospirose aangetroffen in West-Europa. De huidige vaccins beschermen hier niet tegen. Om ook bescherming te bieden tegen deze nieuwe varianten van Leptospirose is er sinds kort gelukkig een nieuw vaccin beschikbaar.
Uw hond krijgt automatisch tijdens de jaarlijkse vaccinatie dit nieuwe vaccin. Het enige wat voor u verandert, is dat deze vaccinatie na 4 weken eenmaal herhaald moet worden om volledige bescherming te verkrijgen tegen deze twee nieuwe varianten.
Als uw hond eenmaal de basisvaccinatie bestaande uit 2 injecties gehad heeft volstaat in het vervolg een eenmalige herhaling elke 12 maanden.
Na overleg rekenen we de hervaccinatie direct mee af zodat u na 4 weken alleen nog langs hoeft te komen voor de herhalingsinjectie.