Ontwormen bij hond en kat

Een hond of kat in huis is een groot plezier voor het hele gezin, ook voor uw kinderen. Vanzelfsprekend wilt u uw huisdier gezond laten opgroeien en het zo goed mogelijk tegen ziekten beschermen. Toch komt het regelmatig voor dat honden en katten besmet worden met wormen.

Volwassen dieren, gezond of niet, kunnen altijd een wormbesmetting hebben. Jonge dieren worden zelfs met een wormbesmetting geboren.

Waarom ontwormen?
Sommige wormen kunnen van dier op mens overgaan en veroorzaken een zogenaamde zoönose.

Pups en kittens die niet ontwormd worden, krijgen door een wormbesmetting een ernstige achterstand in groei. Deze achterstand zorgt voor blijvende schade aan het dier waardoor de ontwikkeling achter blijft.

Worminfecties verlagen de weerstand van het dier en zodoende krijgen andere ziekten meer kans. Het dier loopt het risico dat voedingstoffen onvoldoende worden opgenomen en dat de respons op vaccinaties minder goed wordt.
Volwassen dieren die wormeitjes uitscheiden zorgen ervoor dat de omgeving besmet wordt (zandbakken en parken). Kinderen kunnen gemakkelijk worden besmet bij het spelen in de zandbak of in het park waar honden en katten komen. Of, in het geval van de spoelworm, zelfs door het aaien van besmette huisdieren. U kunt zelf ook besmet raken bij tuinieren of contact elders Minimaal 4x per jaar ontwormen en de kans op besmetting wordt verkleind met besmette grond. Bepaalde parasieten, zoals de hartworm en de vossenlintworm, vormen een probleem in Zuid-Europa maar door de klimaatsverandering worden deze ook steeds vaker aangetroffen in Nederland.

Het Ministerie van Volksgezondheid adviseert een frequente ontworming van huisdieren. Door uw huisdier minimaal 4x per jaar te ontwormen, zorgt u ervoor dat de kans op besmetting van mensen in uw omgeving verkleind wordt.

Welke wormen
De spoelworm
De spoelworm is de meest voorkomende worm bij honden en katten. Besmetting van volwassen huisdieren vindt plaats door opname van eitjes uit de omgeving, of door opname van besmette tussengastdieren (knaagdieren).leefgebied_spoelworm_groot

De inwendige cyclus in de gastheer is een continue bron van nieuwe wormen (zie plaatje: de levenscyclus van de spoelworm). Het is geen nieuwe besmetting maar wel de belangrijkste reden waarom honden en katten steeds opnieuw spoelwormen krijgen. Het is dus belangrijk om uw hond of kat minimaal 4x per jaar te ontwormen, zelfs als ze niet buiten komen.

Praktisch elke pup of kitten wordt met een spoelwormbesmetting geboren of kan tijdens de zoogperiode geïnfecteerd raken. De larfjes van de spoelworm die uit de eitjes komen, maken een trektocht door het lichaam. Daarbij kunnen ze bij onze huisdieren, maar ook bij mensen, schade veroorzaken aan organen zoals de longen. Bereiken ze de ogen, dan kunnen ze tot verstoringen van het gezichtsvermogen leiden. In extreme gevallen kan blindheid het gevolg zijn. Het is dus van groot belang te voorkomen dat honden en katten spoelwormeitjes uitscheiden.

levenscyclus_spoelworm

 

 

 

 

 

 

 

De hartworm
Honden kunnen door de beet van een besmette mug geïnfecteerd worden met de hartworm. De aandoening komt voornamelijk voor in Zuid-Europa.
hartworm
De wormen parasiteren in het hart, wat grote problemen voor de bloedsomloop met zich mee brengt. Niet alleen veroorzaken ze hartklachten, maar door loslatende wormen of deeltjes ervan is er een grote kans op (long)embolie. Al met al een levensbedreigende parasiet.

Zorg ervoor dat wanneer u op vakantie gaat met uw huisdier, u informatie vraagt aan uw dierenarts over bestrijding van de hartworm.leefgebied_hartworm_groot

De zweepworm
Besmetting met deze worm vindt plaats door opname van eitjes uit de omgeving. Zweepwormen kunnen bij de hond ontsteking aan de wand van de dikke darm veroorzaken. Het ziektebeeld is vaak langdurig en een diagnose stellen kan moeilijk zijn.

De lintworm
Lintwormen leven in de darmen van de hond. Ze kunnen enkele millimeters tot enkele meters lang worden. Lintwormen bestaan uit een kop, een hals en een groot aantal schakels die gevuld zijn met tientallen wormeitjes.
vossenlintworm
Uw huisdier kan een lintworm oplopen door het oplikken van vlooien of door het opeten van prooidieren (zoals muizen e.d.). Naast deze soort lintworm is er een zeer gevaarlijke vossenlintworm.

Deze vossenlintworm kan larvale cysten veroorzaken in het menselijk lichaam. Dit kan ernstige complicaties met zich meebrengen. Behandelen tegen de vossenlintworm is dus essentieel.leefgebied_vossenlintworm_groot

 

 

 

De haakworm
Haakwormen komen vooral in Zuid-Europa voor, maar worden ook in Nederland aangetroffen. Haakwormen zijn parasieten die bij honden en katten voorkomen.
Larven dringen via de huid of slijmvliezen het dier binnen en hierdoor wordt uw dier besmet met de haakworm. Ze veroorzaken kleine wondjes in de dunne darm die voor verdere gezondheidsproblemen kunnen zorgen.

Wat u moet weten
•Pups en kittens worden met een spoelwormbesmetting geboren en moeten daar direct en met herhaling tegen behandeld worden.
•Ook volwassen dieren krijgen steeds opnieuw wormen door herbesmetting maar vooral door de inwendige cyclus van de spoelworm.
•Wormen vormen een bedreiging voor de volksgezondheid.
•In het buitenland komen andere wormen voor dan in Nederland.
•Spoelwormen leggen ongeveer 200.000 eitjes per dag en kunnen dit maanden volhouden.
•Een spoelwormbesmetting bij kinderen kan een allergische reactie veroorzaken waardoor astma versterkt kan worden.
•25% van de parken en 59% van de zandbakken is besmet met spoelwormeitjes.
•10 tot 20% van de bevolking heeft antistoffen tegen de spoelworm.
•40% van de katten loopt over het aanrecht .
•48% van de mensen ruimt nooit hondenpoep op terwijl dit wel zou moeten om de omgeving schoon te houden!
•De beste respons op vaccinaties wordt verkregen door eerst het dier te ontwormen alvorens het te vaccineren.
•4x per jaar ontwormen is in het belang van honden en katten en bovendien van de volksgezondheid.