Euthanasie

EuthanasieEuthanasie is gelukkig geen dagelijks onderwerp voor de gemiddelde huisdiereigenaar. Hierdoor bestaat er weinig kennis bij de eigenaar van alle zaken die hierbij komen kijken.
De periode rondom de euthanasie van uw huisdier is emotioneel en omdat het belangrijk is dat alles naar wens verloopt hebben we een aantal zaken voor u op een rijtje gezet.
Heeft u vragen over dit onderwerp, laat het ons weten, we staan u graag te woord.

Wat is euthanasie?
Euthanasie is het door de dierenarts in laten treden van een zachte en pijnloze dood van een dier middels een injectie. Onze huisdieren sterven lang niet allemaal een natuurlijke dood. In veel gevallen zijn de gevolgen van een ziekte dermate erg dat de levenskwaliteit van het dier ernstig wordt aangetast. Ook indien zekerheid bestaat over de wijze waarop een dier zal overlijden ten gevolge van een ziekte kan euthanasie een pijnlijke of moeizame dood voorkomen.
In het algemeen wordt euthanasie toegepast bij dieren die lijden onder een gebrekkige levenskwaliteit of bij dieren die zeer binnenkort een zware doodsstrijd te wachten staat. Een andere, wat meer zeldzame categorie, is die waarbij bijzondere omstandigheden gelden zoals onbeheersbare agressie. Bij deze dieren vindt euthanasie plaats om mens en dier te beschermen.

Hoe gaat Sterkliniek Dierenartsen Apeldoorn om met euthanasie?
In het algemeen nemen onze dierenartsen deze beslissing niet gemakkelijk. De dierenarts die de euthanasie zal uitvoeren doet dit altijd in uitvoerig overleg met de eigenaar en het komt regelmatig voor dat er wordt overlegd met een collega binnen de kliniek om tot het juiste advies te komen.
Bij ondraaglijk lichamelijk (bijvoorbeeld pijn) of geestelijk ( ernstige dementie) lijden is de beslissing niet erg moeilijk, maar in andere gevallen wordt naar een levensparende oplossing gezocht zoals bijvoorbeeld herplaatsing of een kittenopvang.
In het algemeen zullen alleen geregistreerde en bekende patiënten in voorkomende gevallen voor euthanasie in aanmerking komen. Dieren uit andere praktijken die tijdens een dienst worden behandeld zullen in principe naar hun eigen dierenarts worden terugverwezen voor de euthanasie tenzij de situatie dat niet toe laat.

Euthanasie en kinderen
Euthanasie is natuurlijk een aangrijpende gebeurtenis voor kinderen. Grotere kinderen kunnen een intens verdriet hebben: ze hebben mogelijk hun hele leven opgetrokken met het dier en soms nemen deze een zeer belangrijke plaats in hun leven in.
Zeer jonge kinderen kennen niet zo zeer het verdriet, maar zijn zeer gevoelig voor associaties. Zo mag deze kinderen nooit verteld worden dat het dier gaat slapen en niet meer wakker wordt, want kan dat dan niet iedereen overkomen die gaat slapen? Ook elke associatie met doodmaken door een “witte jas”, spuitje geven, prikje geven, etcetera moet voorkomen worden om toekomstige medische handelingen voor het kind zelf niet tot een angstig gebeuren te maken. Verwerken van de gebeurtenis gaat vaak goed door het maken van een tekening of door de kinderen iets mee te laten geven dat hun huisdier verder zal vergezellen. Kinderen tussen de 6 en 12 jaar zijn oud genoeg om een en ander te begrijpen, maar zullen verschillend reageren. In het algemeen is ons advies om jonge kinderen niet bij de euthanasie aanwezig te laten zijn.
Het zelf begraven van kleinere dieren geeft de gebeurtenis letterlijk “een plaats” in de wereld van het kind.

De afspraak
Na overleg tussen u als eigenaar en dierenarts zal op een gegeven moment de beslissing worden genomen. Honden en katten worden gewoonlijk door middel van twee injecties geëuthanaseerd. De eerste injectie brengt het dier in slaap als voor een operatie, tijdens deze slaap volgt de tweede en laatste injectie. Andere diersoorten worden meestal met één injectie ingeslapen. We denken dat het voor het dier prettiger is als de eigenaar in ieder geval bij de eerste injectie aanwezig is.
Indien mogelijk is het verstandig om de afspraak op tijd te maken zodat de dierenarts aan uw wensen tegemoet kan komen (tijdstip, huisvisite, vervoer na overlijden).
Het is verstandig om, voordat u de afspraak maakt, te overleggen met betrokkenen over wat er na de euthanasie moet gebeuren. Vaak is iedereen op het moment zelf overmand door verdriet en dan is rustig nadenken niet goed mogelijk. Ook vergt het enige voorbereiding, al was het alleen maar vanwege het feit dat grotere dieren niet door één persoon getransporteerd kunnen worden. Ook eventuele wensen ten aanzien van crematie en/of urn kunnen beter rustig bedacht worden. Heeft u hier vragen over, neemt u dan contact met ons op. We vertellen u graag over de mogelijkheden.

Na de euthanasie
Indien de eigenaar het dier niet zelf kan of wil begraven dan blijft het dier achter op de kliniek. Het overleden dier wordt dan opgehaald om het naar het crematorium te brengen of naar een verzamelplaats voor verdere afhandeling.
Na overlijden van een hond of een kat wordt een overlijdensverklaring afgegeven ten behoeve van de hondenbelasting en / of ziektekostenverzekering.
Na overlijden van een patiënt wordt het medisch dossier nog vijf jaar bewaard.

Ook bestaat de mogelijkheid voor het dierdonorcodicil. Zie hiervoor onderstaand animatiefilmpje van Proefdiervrij of https://proefdiervrij.nl/informatie-voor-huisdiereigenaren/

Wettelijke bepalingen en mogelijkheden
Iedere gemeente heeft haar eigen bepalingen omtrent het mogen begraven van een huisdier op eigen terrein. Begraven kan ook op een begraafplaats voor dieren, maar daar zijn er maar weinig van. Bovendien worden deze graven vaak op korte termijn weer “geruimd”.
Overleden huisdieren, door de wet “destructiemateriaal” genoemd, mogen officieel op geen enkele manier worden vervoerd anders dan door die bedrijven die daarvoor ontheffing hebben gekregen. Uiteindelijk moet een overleden dier volgens de wet vernietigd worden. Indien de eigenaar dit niet anders aangeeft is de dierenarts verplicht het overleden dier voor verdere afhandeling aan te bieden. Het overleden dier wordt dan gezamenlijk met andere dode dieren vernietigd.
Indien de eigenaar dit niet wenst en begraven niet aan de orde is dan kan ook worden gekozen voor crematie. Hierbij worden de dieren individueel of met enkele anderen gecremeerd. Desgewenst kan een urn of een uitstrooiblik verkregen worden.

Tot slot
Ondanks het nare onderwerp is bovenstaande informatie van groot belang. Euthanasie maakt tegenwoordig deel uit van het hebben van huisdieren, bijna iedere eigenaar wordt er vroeg of laat mee geconfronteerd. Wij hopen u hiermee te helpen bij de eventuele voorbereiding op een ongetwijfeld moeilijke periode.

U kunt bij ons in de kliniek gratis de brochure “Zijn we niet te vroeg” verkrijgen.