Teken bij hond en kat

tekenFeiten
Teken behoren tot de spinachtigen. De bij het huisdier en mens voorkomende teken zien eruit als een klein leren zakje, met aan de voorkant een nauwelijks zichtbare kop. Het bestrijden van een tekenpopulatie is vrijwel onmogelijk. De bescherming van onze huisdieren is vooralsnog de beste oplossing. Teken klimmen in grashalmen of struiken en hechten zich vast tot een geschikt dier (gastheer) voorbijkomt. Ze kunnen maanden tot jaren overleven buiten de gastheer en zijn voornamelijk actief in vochtige klimaat- omstandigheden (voorjaar en herfst).

Gevolgen; risico’s
Teken geven directe problemen bij hond en kat doordat de wondjes in de huid kunnenontsteken. Als er heel veel teken gelijktijdig aanwezig zijn kunnen ze zelfs aanmerkelijk bloedverlies veroorzaken. Ook indirect kunnen teken gevaar opleveren, omdat deze ziektes kunnen overbrengen, zoals Babesiose en de ziekte van Lyme.

Risico’s voor de mens
Teken kunnen ook de mens als gastheer nemen, wat vooral een risico is voor jagers en voor in bos of duin spelende kinderen. Ook bij de mens kunnen teken ziekten overbrengen. Dit kan tot lichteklachten leiden, maar ook tot potentieel zeer gevaarlijke ziekten, vooral bij kinderen.

Succesvolle tekenbestrijding
Vermijdt zoveel mogelijk gebieden waar veel teken voorkomen. Controleer uzelf en uw hond na iedere wandeling en verwijder elke teek (met een tekentang of -pincet). Behandel uw hond regelmatig met een goed tekenbestrijdingsmiddel Geen enkel tekenbestrijdingsmiddel kan aanhechting van een enkele teek voorkomen! Ook na gebruik van een tekenbestrijdingsmiddel kunt u dus nog wel een teek tegenkomen. Wanneer u bovenstaand advies opvolgt, voorkomt u in ieder geval het overdragen van ziekten.